Wijkgericht werken

In een gezonde wijk is het aangenaam leven. Een veilige en groene omgeving, sociale contacten, een laagdrempelig aanbod van gezonde voeding, vrije tijd, sport en beweging, stimulansen voor een gezonde leefstijl in de taal en op maat van de bewoners, toegankelijke zorg voor iedereen… Ze dragen stuk voor stuk bij tot een gezondere wijk. Gezonde bewoners kunnen daardoor volwaardig deelnemen aan de samenleving.

Wijkgerichte gezondheidsbevordering is een intensieve maar ook succesvolle werkwijze. Dat komt vooral door de sterke participatie van bewoners en de nadruk op samenwerking en gemeenschapsvorming.

Verdient de voorkeur in aandachtswijken

In kansarme wijken is een slechtere gezondheidstoestand deels een weerspiegeling van de socio-economische situatie van veel bewoners. Anderzijds is ook juist de wijk oorzaak van de minder gunstige woon- en leefomgeving. Er zijn minder kansen om gezond te leven, minder mogelijkheden maar ook minder vaardigheden om met de dagelijkse (overlevings-)stress om te gaan. Vaak is er ook te weinig zorg op maat, te weinig positieve ervaringen en sociale steun om een gezond gedrag vol te houden. De gezondheidskloof verkleinen en wijkgerichte gezondheidsbevordering gaan daarom hand in hand.

Kenmerken van een wijkgerichte aanpak

  • De wijkbewoners en  wijkgebruikers zijn mede-eigenaar van wat er gebeurt.  Professionals op het gebied van gezondheidsbevordering werken nauw samen met burgers in de wijk. Zo zorgen zij ervoor dat activiteiten goed aansluiten bij de lokale behoeften  en  dat de communicatie voor optimaal contact en aansluiting bij de eigen ervaring zorgt.
  • Wijkprogramma’s voor gezondheid combineren verschillende activiteiten die gezamenlijk gezond leven in een gezonde omgeving bevorderen.  Omgevingsfactoren (zowel sociaal als fysiek) worden evengoed in rekening gebracht als persoonlijke leefstijlfactoren.
  • Wijkprogramma’s  kun je pas realiseren door samenwerking tussen verschillende organisaties en sectoren zoals  welzijn, zorg, milieu, wijkontwikkeling, sport en beweging, vrije tijd.  Een netwerkcoördinator met kennis van gezondheidsbevordering is nodig.
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be

Partners