Specifieke doelgroepen

Gezondheidsbevordering richt zich naar elke inwoner van de gemeente. Communicatie en acties waarbij je iedereen op gelijke wijze kan bereiken, verdienen de voorkeur.

Nood aan maatwerk

Toch zien we dikwijls dat algemene campagnes weinig bereik en respons hebben bij specifieke inwonersgroepen. Sociaal zwakke groepen zoals mensen in armoede vallen het meest uit de boot. Zo zijn algemene campagnes dikwijls zelf de oorzaak van de verbreding van de gezondheidskloof of –gradiënt. (VIGeZsite) Maar ook andere specifieke groepen zoals alleenstaande ouders, diabetici of 70-plussers hebben nood aan een benadering ‘op maat’.

Voor veel groepen zoals etnisch culturele minderheden speelt zowel een socio-economische oorzaak van verminderde gezondheidskansen als andere culturele en psychologische factoren. Dat vraagt om een participatieve werkwijze en communicatie op maat van de groep.

Maatwerk uitvoeren: pas social marketing toe

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be

Partners