Warme Steden

Warme Steden zet in op geestelijke gezondheid van jongeren
Hoe versterk je de geestelijke gezondheid van (kwetsbare) jongeren? Vijf Vlaamse centrumsteden zoeken het uit onder de noemer ‘Warme Steden’.

De Vlaamse pilootsteden Turnhout, Genk, Brugge, Leuven en Gent bouwen samen met lokale partners een langetermijnbeleid uit voor een warme stad waar kinderen en jongeren zich goed in hun vel voelen.  Ze gaan voor een beleid dat de geestelijke gezondheid bij (zeker ook maatschappelijk kwetsbare) jongeren (tot 24 jaar) versterkt. Zo wordt de stad voor hen een ‘Warme Stad’.

Jong geleerd…
Want als jongeren op vroege leeftijd een sterke veerkracht en een goede mentale gezondheid ontwikkelen, heeft dit immers gevolgen voor hun verdere volwassen leven. Uit de cijfers blijkt dat 50% van alle psychische problemen bij volwassenen hun oorsprong vinden in de jeugdjaren. Jong geleerd is oud gedaan!

Ondersteunende omgeving
Warme Steden bouwt een ondersteunende omgeving voor onze jeugd en hoopt alle steden en gemeenten in Vlaanderen te inspireren tot een integraal lokaal gezondheidsbeleid dat de veerkracht van jongeren versterkt. Dit sluit aan bij de eerste strategie in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie: ‘geestelijke gezondheidsbevordering ter hoogte van het individu en de omgeving’.

Warme Steden is er op initiatief van het Fonds Ga voor Geluk en werd eerder al piloot gedraaid door LUCAS KU Leuven in Antwerpen. Het pilootproject wordt nu verder uitgebreid naar de verschillende centrumsteden. Via dit project hebben steden tegen 2019 een integrale aanpak voor een beter mentaal welbevinden van kinderen en jongeren ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd.

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be

Partners