Publieke ruimte

Het project ‘Gezonde publiek ruimte’ heeft als doel om gezondheid sterker te laten doorwerken in het lokaal ruimtelijk beleid . Dit project wordt opgezet vanuit de vaststelling dat positieve gezondheidskeuzes maken niet enkel een zaak van het individu is maar dat we als samenleving ook een omgeving moeten scheppen die gezond is en die gezonde keuzes tot de meest voor de hand liggende keuzes maakt.

Behoefte-onderzoek

Om hierbij maximaal tegemoet te komen aan de noden en behoeften van onze doelgroepen bij de ontwikkeling van producten werd in het voorjaar van 2017 een behoefte-onderzoek uitgevoerd. We namen hiervoor interviews af met een dertigtal personen die betrokken zijn op lokaal ruimtelijk beleid: zowel lokale ruimtelijk planners, mobiliteits- en milieuambtenaren, als ontwerpers en personen verbonden aan middenveldorganisaties en Vlaamse administraties.

De conclusies van dit onderzoek kunnen we onderverdelen in 3 clusters:

Partners 

Partners in dit project zijn Agentschap Zorg en Gezondheid, Ruimte Vlaanderen, VVSG, de Logo’s, Infopunt Publieke Ruimte en de Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP). Voor de uitwerking van de producten werken we naast deze partners ook samen met ANB, Samenlevingsopbouw Vlaanderen, ISB, Netwerk duurzame mobiliteit, Kind en Samenleving. 

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be

Partners