Partners

De 15 Vlaamse Logo’s (Loco-regionaal gezondheidsoverleg) ondersteunen en stimuleren regionale en lokale actoren die een bijdrage kunnen bieden aan gezond leven in een gezonde omgeving. Daarbij doen ze beroep op de expertise en de methodieken van de Vlaamse partnerorganisaties zoals VIGeZ. Naast een professioneel team vormen ze ook een netwerk van gezondheidspartners die elkaar versterken. De Vlaamse gezondheidsdoelstellingen bieden de achtergrond van de Logowerking. Alle gegevens van de Logoteams vind je op www.vlaamselogos.be

VAD, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw, overkoepelt het merendeel van de Vlaamse organisaties die werken rond de thematiek van alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie en gokken. VAD wil vanuit een gezondheids- en welzijnsperspectief de Vlaamse bevolking in het algemeen en intermediairs in het bijzonder deskundiger maken in het omgaan met alcohol en andere drugs.

De VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten) is het steunpunt en belangenbehartiger van alle lokale besturen in Vlaanderen. Het biedt ondersteuning en dienstverlening aan alle leden, zowel gemeentebesturen als OCMW’s, politiezones en intercommunales. Binnen de afdeling van lokaal sociaal beleid is ook de ondersteuning van een intergrale benadering van lokaal gezondheidsbeleid uitgebouwd.

Seksuele gezondheid is voor ons meer dan de afwezigheid van ziekte en het voorkomen van risico's van ongeplande zwangerschap, seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel overdraagbare aandoeningen en hiv. Er moet ook aandacht zijn voor de plezierige en aangename kanten van seksualiteit. Dat vertaalt zich in een positieve, respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties.
Daarbij dienen de seksuele rechten te worden gerespecteerd, beschermd en gerealiseerd.  Op die manier kan, iedereen zijn of haar seksualiteit beleven vrij van dwang, discriminatie en geweld.

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be

Partners