Van de gezonde keuze de gemakkelijke keuze maken

Het Vlaams Instituut voor Gezond Leven is het expertisecentrum voor gezondheidspromotie en ziektepreventie, erkend door de Vlaamse overheid als partnerorganisatie.

Gezond Leven levert strategieën, advies, methodieken en vormingen aan gezondheidswerkers en professionals. Zowel voor praktijkwerkers als beleidsmakers. We geven hen de nodige ondersteuning om gezondheid bij hun doelgroepen te bevorderen.

Onze thema's:

 • Gezondheidsbevordering
 • Sensibiliseren voor ziektepreventie
 • Evenwichtige voeding
 • Beweging en sedentair gedrag
 • Tabakspreventie en rookstop
 • Geestelijke gezondheidsbevordering
 • Gezondheid en milieu

Onze werkterreinen:

 • Werk
 • Onderwijs
 • Gemeenten, OCMW's en buurten
 • Zorgverstrekkers

Waar staan we voor:

 • Objectief en wetenschappelijk onderbouwd
 • Innoverend
 • Oog voor maatschappelijke ontwikkelingen
 • Respect voor eigenheid van (sleutel)partners

Op deze manier wil het Vlaams Instituut voor Gezond Leven bijdragen tot een betere levenskwaliteit voor alle inwoners van Vlaanderen.

Meer info terug te vinden op www.gezondleven.be

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be

Partners