Wat is Gezonde Gemeente?

Een Gezonde Gemeente is een gemeente die ernaar streeft om iedere inwoner, bezoeker, werknemer, toerist etc. maximale kansen en stimulansen te geven om gezond te kunnen leven in een gezonde omgeving. En waar gezondheidsverschillen zoveel mogelijk weggewerkt worden. Dit alles impliceert een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving, op het grondgebied van een Gezonde Gemeente. 

Naar een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid

Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil met Gezonde Gemeente gemeentebesturen en OCMW’s  een houvast bieden om een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid op hun grondgebied uit te bouwen. Een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid bestaat uit een goed doordachte mix van acties, die niet losstaan van elkaar. Een gezondheidsbeleid is immers meer dan de inwoners sensibiliseren over gezondheid. Als je aan de slag gaat met Gezonde Gemeente, zet je in op een mix van strategieën: informeren en sensibiliseren, omgevingsinterventies, afspraken & regelgeving, en zorg & begeleiding. Geen kwaliteitsvol gezondheidsbeleid zonder aandacht voor zeven succesfactoren die ervoor zorgen dat je gezondheidsbeleid meer kans op slagen heeft. 

Op maat

Gezonde Gemeente is een kadermethodiek, met praktische instrumenten om stap voor stap werk te maken van een lokaal gezondheidsbeleid, rekening houdend met enkele succesfactoren. De invulling van dit kader ligt echter open en is in handen van het lokaal bestuur. Lokale besturen kiezen zelf op basis van eigen noden, wensen en behoeften, hun prioriteiten en tempo waarmee ze stappen vooruit zetten. Hiermee blijft de lokale keuzevrijheid gerespecteerd en komt Gezonde Gemeente tegemoet aan de diversiteit van lokale besturen: kleine, grote, landelijke en stedelijke lokale besturen. Op deze manier kan een lokaal bestuur op eigen tempo werken aan meer gezondheidskansen voor iedere Vlaming. 

Doe het samen

Werken aan een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid doe je niet alleen: Gezonde Gemeente stimuleert lokale besturen om partners vanuit verschillende domeinen te betrekken bij hun gezondheidsbeleid, om samen werk te maken van een facettenbeleid voor gezondheid op lokaal niveau. Ondersteuning nodig? De 12 Vlaamse Logo’s ondersteunen de lokale besturen op lokaal niveau bij de uitbouw van hun gezondheidsbeleid.

Met een uniforme en herkenbare huisstijl

Met de merknaam Gezonde Gemeente, de bijhorende huisstijl en promomaterialen kunnen lokale besturen op een eenvormige manier communiceren naar hun inwoners. Op deze manier kunnen zij aan collega’s, lokale partners en inwoners laten zien dat zij gezondheid belangrijk vinden en dat zij hier ook effectief werk van maken.

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be

Partners