Waarom bouwen aan een Gezonde Gemeente?

Gezondheid, daar ligt bijna 2 op 3 Vlamingen wakker van. Stoppen met roken, evenwichtiger eten, meer bewegen, matigen met alcohol,… Mensen maken alsmaar meer bewuste keuzes om gezonder te leven. Ook hun leefomgeving is een bekommernis, én terecht. De vraag naar meer groene ruimtes, minder luchtverontreiniging, veilige fiets- en wandelpaden, een gezonder aanbod van eten en drank in scholen was nog nooit zo groot. Lokale besturen spelen hierbij een belangrijke rol en kunnen ervoor zorgen dat de gezonde keuze voor hun inwoners de makkelijke keuze wordt. Een gezonde leefstijl wordt immers nog te vaak beschouwd als een individuele keuze. De fysieke en sociale omgeving waarin mensen zich bevinden heeft minstens een even grote invloed op de keuzes die we maken. Zo heeft bijvoorbeeld een goed ingerichte publieke ruimte niet alleen een voordelige impact op het milieu, maar zorgt dit er ook voor dat mensen meer gaan bewegen.

Het lokale niveau is het bestuursniveau dat het dichtst bij de mensen staat. Gemeenten zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor heel wat zaken waarmee burgers dagelijks geconfronteerd worden. Het leven van de mensen wordt immers in veel gevallen beïnvloed door de onmiddellijke omgeving waarin ze leven. Daarom is het belangrijk om ook de inzichten en noden van de inwoners te integreren in je beleid. Bovendien is het zo dat van alle bestuursniveaus de mensen het meest vertrouwen hebben in het lokale bestuursniveau.

4 redenen om te werken aan een gezondheidsbeleid

  • Om de gezondheid van jouw inwoners te verbeteren. Lees meer over hoe het gesteld is met de gezondheid van de Vlaming.
  • Omdat het in de wet staat. Lees meer over wat er wettelijk bepaald is. 
  • Om ook internationaal een steentje bij te dragen. Lees meer over de internationale duurzame ontwikkelingsdoelen.
  • Om de sociale ongelijkheid te verminderen. Lees meer hierover. 
Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be

Partners