Gezonde Gemeente doorheen de tijd

Ondersteuning gevraagd

In 2007 werd het decreet lokaal sociaal beleid uitgerold. Hierdoor versterkten heel wat Vlaamse gemeenten hun inspanningen op vlak van gezondheidsbevordering en ziektepreventie. De koppeling tussen actie en beleid werd echter nog te weinig gemaakt. Enkele kortlopende, niettemin succesvolle acties opzetten, was dan ook voor velen het hoogst haalbare. Er was duidelijk een gemis aan een omvattend kader als houvast op langere termijn.

Pilootgemeenten uit Meetjesland

In 2008 startte het toenmalige Logo Meetjesland met de hulp van het VIGeZ met het groeilabel ‘Gezonde Gemeente’. Tussen 2008 en 2012 legden zes pilootgemeenten een traject af waarbij zowel aan de kwaliteit van de acties als van het beleid gewerkt werd. Gemeenten werden periodiek doorgelicht en beloond met een groeilabel met sterren. 

Zot van Gezond als opstap

In 2011 startte VIGeZ het project ‘Zot van Gezond’ op. 121 kleine gemeenten (met minder dan 15.000 inwoners) werden met een kleine subsidie gemotiveerd om bewust na te denken over hun lokaal voedings- en bewegingsbeleid. Kwaliteitscriteria werden nu geclusterd in verschillende groepen die we later omschreven als ‘succesfactoren voor een lokaal gezondheidsbeleid’. Uit evaluatie van dit project bleek dat deze methodiek voor de betrokken gemeenten effectief was. 

Kadermethodiek Gezonde Gemeente komt tot stand

In 2012 en 2013 groeide de verdere ontwikkeling van de kadermethodiek Gezonde Gemeente door het VIGeZ in samenwerking met de VAD, VVSG en de Logo’s. Het groeilabel ‘Gezonde Gemeente’ en het voedings- en bewegingsproject ‘Zot van Gezond’ vormden hier de basis voor. Die jaren stonden ook in teken van de lokale verkiezingen en de voorbereiding van de beleids- en beheerscyclus (BBC). Dit heeft dan ook een grote invloed gehad op de ontwikkeling van ‘Gezonde Gemeente’. Zo zijn lokale autonomie en integraal werken erg belangrijk. 

Diverse projecten vullen Gezonde Gemeente concreet in

Sinds 2013 werden diverse projecten binnen de schoot van Gezonde Gemeente ontwikkeld: Liever Actiever, Warme Steden, Publieke Ruimte, …  . 

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be

Partners