Armoede en gezondheidsongelijkheid: een zaak van de Partij voor een Gezonde Gemeente. Ook van u?

17.10.2017

Gezondheidsongelijkheid is een hardnekkig thema. Wie in armoede leeft, doet dat niet alleen korter maar ook met meer, slepende en zwaardere gezondheidsproblemen. Mensen in armoede hebben echter recht op evenveel gezondheid. Recht op een toegankelijke zorg. Maar evengoed recht op gezond leven in een gezondomgeving. Want daarmee pakken we de fundamentele oorzaken van de sociale gradiënt in gezondheid aan.

Als lokaal bestuur hebt u heel wat troeven in handen om een gezonde leefstijl in een gezonde omgeving dichter bij kwetsbare groepen zoals mensen in armoede te brengen. Niet te verwonderen dat de partij voor een Gezonde Gemeente de Werelddag Tegen Armoede niet zomaar laat voorbijgaan. Want lichamelijk én geestelijk gezond zijn, hebt u absoluut nodig om aan onze samenleving deel te nemen.

Als lokaal bestuur kan u met een gelijke-gezondheidskansen-bril op en met maximale participatie van mensen in armoede gaan voor projecten die gezond leven tot de beste en makkelijkste keuze maken. En met goede samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen kan u nog net dat tikkeltje meer. U kiest voor een structurele en begripsvolle aanpak met een gezond aanbod in een gezonde omgeving. 

Kortom, een investering in toegankelijkheid, zowel voor zorg als voor preventie, en in samenwerking met een breed spectrum aan lokale partners, geeft voor iedereen in uw gemeente een gezond perspectief. Dat loont vandaag en ook na 18 oktober 2018!

Meer info en ideeën over de aanpak van armoede en gezondheidsongelijkheid leest u in het programma van de Partij voor een Gezonde Gemeente. Kopieer onze ideeën schaamteloos en maak er ook in uw gemeente met uw partij iets moois van.

Lees meer over de Partij voor een Gezonde Gemeente

Lees meer over de campagne 'Gezondheid verdraagt geen uitstel' van het Netwerk tegen armoede. 

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be

Partners