Over het format Gezonde Gemeente

Dankzij het decreet lokaal sociaal beleid in 2007 deden heel wat Vlaamse gemeenten inspanningen op vlak van  gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Het werd echter ook duidelijk dat een duidelijke langetermijnvisie op gezondheid in heel wat gemeenten ontbrak.

Geïnspireerd op de successen in de zorgregio Gent met het groeilabel ‘Gezonde Gemeente’ wil het VIGeZ met de hulp van de Logo’s Vlaamse steden en gemeenten vanaf 2013 helpen, adviseren en ondersteunen met het format ‘Gezonde Gemeente’.

Omdat het format ‘Gezonde Gemeente’ de lokale autonomie hoog in het vaandel draagt, is het format niet vastomlijnd. Het is veeleer een materiaalkoffer waarin bestaande en nieuwe projecten elkaar versterken en lokaal in een verschillend tempo uitgerold kunnen  worden.

Je krijgt met dit format de mogelijkheid om op eigen tempo en volgens eigen noden te evolueren naar een gezonde gemeente. De groeimeter die hiervoor ontwikkeld is, kan dienen als een baken en toetssteen. Hoe zo’n traject eruit kan zien, lees je hier.

Maar meer nog dan tools en materialen wil het format ‘Gezonde Gemeente’ voor jou een netwerk zijn van Vlaamse steden en gemeenten die gezondheid een plaats geven in hun beleid.

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be

Partners