Succesfactoren voor een kwaliteitsvol beleid

Om te kunnen komen tot een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid, is het belangrijk om aandacht te hebben voor verschillende succesfactoren: lange termijnvisie, intersectorale samenwerking en netwerking, burgerparticipatie, capaciteit en bestuurskracht, communicatie, de gemeente als voorbeeld en een mix van acties. Dit zijn succesfactoren die zich – in tegenstelling tot de acties naar de inwoners - meer achter de schermen van een lokaal bestuur afspelen. We merken echter dat deze elementen noodzakelijk zijn om tot een duurzaam gezondheidsbeleid te kunnen komen.

Aan de hand van het instrument ‘groeimeter Gezonde Gemeente’ kan het lokaal bestuur nagaan hoe het gesteld is met elk van deze succesfactoren binnen zijn gemeente of OCMW. 

Op zoek naar concrete tips of achtergrondinformatie over deze zeven succesfactoren? Download zeker de 7 tipfiches over deze succesfactoren. Je vindt er zowel makkelijke als meer uitdagende tips. Reken zeker ook op je Logo om je hierin verder te begeleiden. Elk Logo beschikt zelfs over fiches die per Logo gepersonaliseerd zijn zodat je perfect weet welke diensten zij jou kunnen bieden.

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be

Partners