Stappen naar een gezondheidsbeleid

Het uitbouwen van een gezondheidsbeleid in je lokaal bestuur doe je niet in 1, 2, 3. Dit is een cyclisch proces en bestaat uit verschillende stappen: van het creëren van draagvlak, naar de situatie in kaart brengen, over doelstellingen formuleren en het beleid uitwerken en uitvoeren tot evalueren en bijsturen. Dit proces wordt voorgesteld in het stappenplan.

Het instrument ‘het stappenplan’ biedt lokale besturen een houvast om alle stappen te doorlopen die nodig zijn bij het uitbouwen van een gezondheidsbeleid.

Het stappenplan is chronologisch opgesteld. De realiteit is soms anders. Veranderingsprocessen zijn altijd wat complex en onvoorspelbaar. Bovendien is elke lokaal bestuur uniek. Je kan op basis van de eigen lokale situatie instappen in om het even welke stap. Het is echter belangrijk om aan alle stappen in het proces aandacht te geven.

Wat zijn deze stappen? Een overzicht:

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be

Partners