Een samenhangend lokaal gezondheidsbeleid maken

Een eenmalige gezondheidsactie maken inwoners, partners en bestuur ervan bewust dat gezond leven belangrijk is. Dat aandacht besteden aan gezondheid zinvol is. In je eigen gemeenten ken je de drempels, weet je wat er mogelijk is en hoe groot de betrokkenheid is om voor een gezonde gemeente te gaan.

Maar wil je echt wat aan gezondheid doen, dan is een samenhangend beleid op langere termijn nodig...

  • dat past in de visie en meerjarenplanning van het bestuur
  • dat lokale organisaties, verenigingen en andere partners betrekt
  • dat overal in de gemeente aanwezig is. Van kinderopvang over sporthal tot woon- en zorgcentrum
  • dat een win-win creëert met andere beleidsdomeinen zoals het woon- of seniorenbeleid
  • dat een doeltreffende aanpak inzet die de oorzaken van 'ongezondheid' en gezondheidsongelijkheid aanpakt.

Om te zorgen dat alle verenigingen, diensten, beleidsmakers en –uitvoerders of privé-initiatieven hun steentje bijdragen is een breed draagvlak en een duurzame aanpak nodig. Dit proces kan je indelen in vier stappen die in tijd meestal door elkaar lopen.

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be

Partners