Een gezond gemeentebeleid maken

Doordachte gezondheidscampagnes zijn niet voldoende om mensen aan te moedigen om gezond te leven. Toegankelijke zorg volstaat niet om gelijke gezondheidskansen te creëren.

Gezondheid is overal. De oorzaken van ongezondheid zijn te vinden in leefstijlfactoren die o.a. beïnvloed worden door de waarden en normen in je gezin of in de groepen en gemeenschappen waartoe je behoort. Door de kansen en stimulansen die je krijgt om van een gezond aanbod in een gezonde omgeving gebruik te maken. Om voldoende te kunnen bewegen, om gezonde voeding te kunnen kopen, om je goed in je vel te voelen op school of werk, om in je  vrije tijd niet aangezet te worden tot verslaving, of om snel op zorg beroep te kunnen doen.

Gezondheid kan worden beïnvloed door alle beleidsdomeinen en brengt tegelijk ook iets op voor alle beleidsdomeinen. De beste gezondheidskansen creëer je daarom door te evolueren van een apart lokaal gezondheidsbeleid naar een gezond lokaal beleid.  Samenwerken aan gezondheid tussen de beleidsdomeinen en daardoor ook tussen de sectoren en de lokale partners, kan worden gestimuleerd en gecoördineerd door de gezondheidsverantwoordelijke(n).

De lokale planlastvermindering en de optie voor integrale meerjarenplannen binnen de beleids- en beheerscyclus waar je als lokaal bestuur in 2013 voor staat, geeft de kans om de zorg voor gezondheid en voor gezond leven onder de aandacht van alle beleidsvelden en –domeinen te brengen. Om ze bovendien te verankeren in het integrale beleid van gemeente en OCMW.  Lees meer over gezondheid in de beleids- en beheerscyclus (BBC)

Bruggen bouwen tussen beleidsdomeinen is vaak gepromoot maar moeilijk en intensief om in de praktijk te brengen. Om succesvol sectoroverschrijdend samen te werken en een win-win te realiseren zijn enkele basisvoorwaarden nodig. Ook voor het verkleinen van de gezondheidskloof is intersectorale samenwerking een belangrijke strategie. Lees meer over health in all policies.

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be

Partners