Beleid maken

Organiseert jouw gemeente ook wel eens een gezond ontbijt voor zijn inwoners? Een gezondheidsbeurs? Of jullie doen misschien wel mee met de 10.000 stappen clash? Fantastisch! Een preventief gezondheidsbeleid is echter meer dan éénmalige en losse gezondheidsacties uitwerken. Werk maken van een gezondheidsbeleid voor jouw inwoners is een stapje verder gaan dan het organiseren van losse acties.

Dat is een gemeente die werk maakt van een gezondheidsbeleid. Een Gezonde Gemeente ijvert voor meer gelijke gezondheidskansen voor iedereen en streeft naar een maximaal gezonde omgeving.

Wat is dat dan, een gezondheidsbeleid? 

Eénmalige acties rond gezondheid organiseren zijn niet voldoende om de inwoners van jouw gemeente gezonder te doen leven. Een éénmalige actie mist vaak een langdurig en duurzaam effect. Iedereen op het grondgebied van jouw gemeente maximaal aanzetten tot gezond leven doe je als lokaal bestuur het beste door in te zetten op een mix van verschillende type acties: acties die behoren tot 4 verschillende ‘strategieën’ en 4 verschillende ‘niveaus’.

De gezondheidsmatrix is een handig instrument die je helpt om van losstaande acties te evolueren naar een meer samenhangend beleid.

Geen kwaliteitsvol gezondheidsbeleid zonder aandacht voor succesfactoren

Wil je op een kwaliteitsvolle en duurzame wijze werken aan een gezondheidsbeleid, is het van belang aandacht te hebben voor deze zeven succesfactoren: langetermijnvisie, intersectorale samenwerking en netwerking, burgerparticipatie, capaciteit en bestuurskracht, communicatie, het lokaal bestuur als voorbeeld en een mix van acties. Deze succesfactoren zorgen ervoor dat je gezondheidsbeleid meer kans op slagen heeft. Het zijn de nodige ingrediënten voor een kwaliteitsvol beleid.

De groeimeter is een handig instrument die je hierbij helpt.

Hoe pak ik dit aan? 

Stapsgewijs. Werken aan een gezondheidsbeleid doe je stap voor stap en op basis van de eigen situatie in je gemeente. Elke situatie is immers opnieuw anders.

Het stappenplan is een handig instrument om te werken op basis van de noden en mogelijkheden van jouw gemeente.

Drie instrumenten: wat gebruik ik wanneer? 

De gezondheidsmatrix, de groeimeter en het stappenplan zijn drie instrumenten die je helpen bij de uitbouw van het gezondheidsbeleid in jouw gemeente of OCMW. Het zijn drie instrumenten die je met andere doelen en vaak op andere momenten in het proces gebruikt.

Het stappenplan gebruik je aan de start en tijdens het verdere proces om stappen vooruit te zetten. De groeimeter gebruik je om je eigen bestuur te evalueren en bij te sturen . De gezondheidsmatrix  zet je in om het concreet te maken, bij het uitdenken van de gezondheidsacties.

Schakel zeker ook de hulp van het Logo in wanneer je concreet van start gaat met de instrumenten.

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be

Partners