Beleid maken

Gezond zijn en gezond blijven is een complexe materie. Een minder goede gezondheid kan vele oorzaken hebben. Een goed gezondheidsbeleid vergt daarom een degelijke voorbereiding. Om net die keuzes te maken die de meeste (of de meest nodige) gezondheidswinst opleveren.

Vier stappen kunnen je helpen om goede keuzes te maken voor je gezondheidsbeleid:

  • Door zicht te krijgen op de problemen, behoeften en mogelijkheden bereid je het beleid voor
  • Met het kiezen van doelen en het organiseren van de  acties en maatregelen geef je het beleid vorm
  • Met de nodige werkkracht en in samenwerking voer je het beleid uit
  • Om bij te kunnen sturen en nieuwe keuzes te maken evalueer je het gevoerde beleid van bij de start

Hoe staat het met het gezondheidsbeleid in de Vlaamse steden en gemeenten?

VIGeZ bevraagt alle drie jaar de Vlaamse en Brusselse gemeenten over hun lokaal gezondheidsbeleid. Welke capaciteit hebben ze ter beschikking? Met welke lokale partners werken ze? 

Wat gebeurt er voor het bevorderen van gezonde voeding, meer beweging, een gezondere omgeving, en aan de preventie voor roken, alcohol en druggebruik?

Lees het indicatorenrapport 2013.

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be

Partners