Liever Actiever

In april 2014 werd de oproep ‘Liever Actiever’ gelanceerd door het VIGeZ in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De oproep kadert binnen het Vlaams actieplan voeding en beweging en de realisatie van de bijhorende gezondheidsdoelstelling.

Meer dan 120 projectaanvragen werden ingediend door Vlaamse lokale besturen en andere lokale organisaties, waarvan 41 projecten door een onafhankelijke jury geselecteerd werden. Van september 2014 tot en met oktober 2015 gingen deelnemers met deze projecten aan de slag om volwassenen (voornamelijk ouderen en kansengroepen) meer te laten bewegen en minder te zitten.

Voor wie?

De oproep ‘Liever Actiever’ richtte zich naar lokale spelers: alle Vlaamse lokale besturen en erkende lokale organisaties en verenigingen konden een projectaanvraag indienen.
Het bood lokale besturen de kans om concrete acties te ondernemen binnen het kader van Gezonde Gemeente. Maar ook lokale besturen die nog geen kaas gegeten hadden van Gezonde Gemeente werden van harte uitgenodigd om een projectaanvraag in te dienen.
De doelgroep van de lokale projecten? Elke volwassen inwoner van een Vlaamse gemeente. Omdat ouderen en kansengroepen een groter risico lopen op een inactieve en sedentaire leefstijl riep Liever Actiever op bijzondere aandacht aan ouderen en kansengroepen te geven.

Door wie?

De projectoproep Liever Actiever was een initiatief van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) in samenwerking met de Vlaamse Logo's, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB), de Landsbonden en het Netwerk tegen Armoede.
Met de steun van de Vlaamse overheid

Met de steun van de Vlaamse overheid

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be

Partners