Week van de Valpreventie

Wie?

In 2012 werd door het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV), het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo’s) een eerste Vlaamse Week van de Valpreventie georganiseerd. Deze eerste editie was een groot succes met ruim 500 geëngageerde organisaties en woonzorgcentra.

Wat?

Van 20 tot en met 26 april 2015 organiseerde Vlaanderen de 4de Week van de Valpreventie. Voortbouwend op het grote succes van de voorbije jaren, engageerden 926 organisaties zich dit jaar. Een fantastische inzet van velen, die aantoont dat valpreventie leeft in Vlaanderen!

In 2015 ligt de focus op de factor ‘medicatie’: ‘Van slaappillen kan je vallen. Praat erover met je arts of apotheker’. Het geneesmiddelengebruik bij ouderen is immers erg hoog en sommige geneesmiddelen verhogen de kans op een val.
Op naar 1000 deelnemende organisaties tijdens de Week van de Valpreventie 2016? Noteer alvast  18 tot 24 april 2016 in de agenda. Zodra beschikbaar, wordt alle informatie op www.valpreventie.be gepubliceerd.

Waarom?

Zal Vlaanderen wakker gemaakt worden? Wij roepen alle verenigingen, organisaties, intermediairen, woonzorgcentra, gezondheids- en welzijnswerkers en iedereen die in contact komt met 65-plussers op om valpreventie activiteiten te organiseren. Net als vorige jaren rekenen we opnieuw op jullie massale deelname.

Hoe?

Je kan activiteiten kiezen uit de menukaart en ondersteunend materiaal bestellen bij het Logo in je buurt. Alle materialen en activiteiten werden door het EVV gecontroleerd op hun wetenschappelijke correctheid en de mate waarin zij een bijdrage leveren in het voorkomen van vallen.

Neem een kijkje op www.valpreventie.be voor het volledige activiteitenaanbod.

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be

Partners