Activiteiten en materialen

Educatie (informeren en sensibiliseren)

Thuiswonende ouderen

Ouderen in Woonzorgcentra

Intermediairs

 

Facilitatie (aanbod en structurele maatregelen)

Thuiswonende ouderen

Intermediairs

Pleitbezorging

Intermediairs

Zorg en begeleiding

Intermediairs

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be

Partners