10.000 stappen

Omschrijving

Het idee achter het project '10.000 stappen' is eenvoudig: volwassenen voor wie de drempel naar de sport te groot is, kunnen toch een actieve levensstijl opbouwen en gezondheidsvoordelen bekomen door dagelijks 10.000 stappen te zetten of 8000 stappen voor ouderen (>65 jaar). Het project is kant-en-klaar en omvat strategieën gericht op zowel het individu als de omgeving. De projectmaterialen zijn beschikbaar via een breed ondersteunende website met rubrieken voor de aankondiging van acties in de provincies en Brussel.

Gemeenten kunnen via de Logo's stappentellerpakketten bestellen, alsook affiches, folders, stappensignalisaties voor in het straatbeeld, banners, voetzoolstickers voor toeleiding naar de trap,... Stappenroutes dienen door gemeenten vooral gericht te zijn op functionele verplaatsing en niet enkel vrije tijd, nl. in en rond het gemeentecentrum met stappensignalisaties tussen functionele plaatsen (bv. station, gemeentehuis, bibliotheek, markt, pleinen, park,...). Bijkomend wordt er om de twee jaar een 10.000-stappenclash georganiseerd. Dit is een clash tussen verschillende steden en gemeenten die wensen deel te nemen. Inwoners van die steden of gemeenten kunnen hun stappen ingeven in de online registratietool en je kan samen met je stad of gemeente strijden voor de titel van ‘actiefste stad of gemeente’. In 2018 zal de 10.000-stappenclash doorgaan in de maand mei.

Bijkomende info indien u toch enkel focust op vrije tijd: de specifieke actie van stappenroutes moet kaderen binnen een ruimere projectaanpak van 10.000 stappen en wordt best niet als geïsoleerde actie uitgevoerd. Het is aan te raden om voornamelijk routes van minder dan 10.000 stappen te voorzien (eerder 4000 en 6000): 10.000 stappen (18-65 jaar) of 8000 stappen (>65 jaar) moeten immers verzameld worden doorheen de dag, en niet in 1 stuk.

Dit project is effectief bevonden in studies van binnen- en buitenland (Vlaamse studies door UGent en Australische studies). Meerdere acties kunnen onder 10.000 stappen vallen zoals gezondheidswandelingen, gezondheidsrally, Elke stap telt, ...

Intermediaire doelgroep of lokale partner(s)

Mutualiteiten, apotheken, verenigingen

Evaluatie

Evaluatie pilootproject UGent- K.De Cocker et al (2009): na 1 jaar interventie was er een toename van 8% bij mensen uit de interventiegroep (842) die de 10.000-stappennorm haalde. In de controlegroep (872) was er geen toename. Evaluatie Vlaams UGent - R.Van Acker (2012): Op basis van 2 verschillende meetmomenten was er een significante toename in het bereik bij burgers (35 naar 51%), niet-significante stijging in toepassing door intermediairs (36 naar 44%), en kwaliteit van uitvoering (score van 52 naar 71 op 100). 1 op 2 van de intermediairs gaf aan 10.000 stappen te willen herhalen.

Kostprijs

na te vragen bij de Logo's (Lokaal Gezondheidsoverleg). 

Praktische informatie

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be

Partners