KiVa

Geestelijke gezondheid Sensibilisatie Aanbod en omgeving Afspraken en regelgeving Kinderen & jongeren Basisscholen basisonderwijs onderwijs

KiVa is een wetenschappelijk onderbouwd antipestprogramma waarmee Vlaamse basisscholen, op weg gezet door professionele trainers, aan de slag kunnen gaan. KiVa onderscheidt zich door sterk in te zetten op de kracht van de groep. Naast pestkoppen en slachtoffers telt zo’n groep ook meelopers, aanmoedigers, verdedigers en buitenstaanders. Wie pestsituaties wil voorkomen of doen stoppen, richt zich dus best tot de volledige groep. KiVa moedigt leerkrachten en leerlingen aan tot positief omgaan met elkaar en positieve groepsvorming.

Doel en doelgroep(en)

KiVa heeft als doelstelling pestproblemen te voorkomen én aan te pakken en sluit aan… Lees meer

Focusgroepen met jongeren

Geestelijke gezondheid Sensibilisatie

Via een focusgroep met jongeren bevraag je hun percepties, ideeën en meningen over een concept, idee, een plan of het (jeugd)beleid. Een focusgroep richt je in als je op een structurele en wetenschappelijk onderbouwde wijze info wil vergaren van jongeren.

Doel

De noden, behoeften, interesses van de jongere omtrent een bepaald onderwerp op een structurele en kwalitatieve manier bevragen.

Voordelen

 Kwalitatieve en onderbouwde manier van bevragen  Je kan bepaalde, (moeilijk te bereiken) doelgroepen ‘targetten’ zoals kansengroepen, jongeren met speciale noden, ...

Lees meer

Triple P

Geestelijke gezondheid Sensibilisatie Aanbod en omgeving

Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma, een van origine Australisch programma voor opvoedingsondersteuning aan ouders met kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar. Het programma helpt ouders inzicht te geven in het gedrag en de reacties van hun kinderen. En leert ouders hoe je kinderen op een positieve manier kan stimuleren. De belangrijkste sleutelelementen van Triple P zijn goede communicatie en positieve aandacht.

Doel en doelgroep(en)

Het is een laagdrempelig en integraal programma met als doel de preventie van (ernstige) emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen door het bevorderen van competent ouderschap. Ouders van kinderen 0 … Lees meer

Mayor@your-Town

Geestelijke gezondheid Aanbod en omgeving Afspraken en regelgeving Kinderen & jongeren

Mayor@Your-Town is een interactieve onderzoeks- en bevragingstool om jongeren op een kwalitatieve maar speelse manier aan participatie te laten doen in uw gemeente of stad. Alles draait rond de vragen wat jongeren bezighoudt en hoe ze het zouden aanpakken als ze carte blanche zouden krijgen om hun stad of gemeente in te richten. Op die manier krijgen jongeren de kans om mee te denken over verschillende beleidsonderwerpen en zo hun stempel te drukken op het (jeugd)beleid.

Doel en doelgroep(en)

Steden en gemeenten krijgen een duidelijk beeld over de interesses, noden en behoeften van de… Lees meer

Het Toverbos

Geestelijke gezondheid Aanbod en omgeving Afspraken en regelgeving Kinderen & jongeren onderwijs kinderopvang 4 tot 12-jarigen kinderen kinderen 4-12 jaar 0-18 jaar

Het Toverbos is een methodiek die de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters stimuleert aan de hand van een spel. In de klas wordt een omgeving gecreëerd waarin de kinderen als spelend via handpoppen de mogelijkheid krijgen om te vertellen wat hen bezig houdt, hun emoties te beleven en te uiten en hoe er op een constructieve manier mee om te gaan. Kleuterleidsters nemen deel en krijgen zo inzichten in de belevingswereld van de kleuters.

Doel en doelgroep(en)

Het Toverbos is een methodiek die helpt om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters (preventief) te ondersteunen. Gericht naar… Lees meer

Orgaandonatie promoten

Zorgtoegankelijkheid

Rapport van het onderzoek van De Maakbare Mens naar de bereikbaarheid, volledigheid en correctheid van de online - info over orgaandonatie door lokale overheden in Vlaanderen en Brussel.

Lees meer

Stap je sterk

Voldoende beweging Aanbod en omgeving Algemene bevolking Ouderen

Stap je Sterk! Op weg met uw wandelcoach en uw stappenteller! U beweegt graag? U wil iets aan uw conditie doen maar competitieve sport is niet meer zo je ding? Dan is een initiatief als 'Stap je Sterk' de ideale oplossing! Tien weken lang gaan we tijdens een groepswandeling stappen met onze stappenteller onder begeleiding van een ervaren wandelcoach. De andere dagen gaat u zelfstandig met de stappenteller op pad.

Voor een deelnameprijs van €10 voor niet-leden en €5 voor leden van S-Sport kunt u gedurende 10 weken gebruik maken van een Omron Walking Style One stappenteller, een… Lees meer

www.gezondopvoeden.be

Tabak Evenwichtige voeding Alcoholpreventie Drugpreventie Voldoende beweging Geestelijke gezondheid Sensibilisatie Kinderen & jongeren (Groot)ouders / gezinnen lagere school kinderen 7-12 jaar jongeren 13-18 jaar 4 tot 12-jarigen

De gezondheid van hun kinderen is voor de meeste ouders zeer belangrijk. Heel wat opvoedingsvragen gaan over thema’s als gezonde voeding, beweging en zitgedrag/schermtijd, tabak, alcohol en cannabis. Ouders vinden op de website www.gezondopvoeden.be antwoord op vragen zoals: ‘Hoe leer ik mijn kind groenten eten? Hoe ga ik als ouder verstandig om met computertijd en stimuleer ik mijn kind tot voldoende beweging? Hoe maak ik afspraken met mijn kind over roken, alcohol en cannabisgebruik?’

Lees meer

Gemeente met een hart

Zorgtoegankelijkheid Sensibilisatie Algemene bevolking

Dagelijks hebben mensen bloed nodig. Als gemeente kan je actief meehelpen om het aantal bloedgevers in de gemeente te doen stijgen. Dit kan op verschillende manieren. In ruil krijgt de gemeente dan het label ‘Gemeente met een hart’ dat in alle communicatie gebruikt mag worden.

Lees meer

Infosessie Gezond Onderweg - Mobiliteit anders bekeken

Gezondheid en milieu Aanbod en omgeving Afspraken en regelgeving Kinderen & jongeren Ouderen Andere

Het lokaal mobiliteitsbeleid heeft een invloed op gezondheid. Aan de hand van een interactieve workshop of infosessie informeren de medisch milieukundigen bij de Logo’s lokale adviesraden en/of gemeenten (bv. GBC’s) over de gezondheidseffecten van verkeer met specifieke aandacht voor de effecten op kwetsbare groepen zoals (ongeboren) kinderen. Je krijgt ook tips over hoe je gezondheid kan opnemen als criterium in de gemeentelijke mobiliteitsplannen en welke lokale maatregelen er kunnen genomen worden.

Lees meer
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be

Partners